La Cooperativa Sant Josep de Burriana va celebrar la seua assemblea general el passat divendres dia 17. En la mateixa, es va informar als socis de l’informe de gestió i els comptes anuals, destacant el bon funcionament de l’entitat i per tant dels subministraments i servicis que posa a disposició dels socis i clients.

En aquest sentit, la cooperativa ofereix tota classe de solucions agrícoles per dur a terme un bon cultiu, a més d’una gran varietat de subministraments i servicis com gasolinera i llavat de vehicles, TAULA Supermercat i garden, servici de jardineria, assegurances, telefonia amb Vodafone i contractació d’electricitat amb Oppidumenergia, la comercialitzadora d’electricitat d’Intercoop Comercial de les cooperatives de la província de Castelló, a més de producció d’electricitat per mitjà de dos plantes fotovoltaiques instal·lades a les cobertes de les seues naus.

Cal destacar que aquest grup d’activitats no agrícoles han arribat tan alt grau d’implantació, que avui en dia suposen el 75% de la facturació de la cooperativa.

A més, ha anat augmentant l’activitat agrícola, incrementant els seus serveis al llarg de les últimes dècades, implicant-a més en la informació i formació dels agricultors, amb la finalitat que puguen estar al dia en les noves normatives exigides per la Unió Europea.

En el transcurs de l’assemblea, es va posar de manifest l’alta implicació de la cooperativa pel que fa a l’activitat i recolzament en defensa de la citricultura, participant en les diferents recollides de signatures i manifestacions convocades per la Plataforma per la Dignitat del Llaurador.

La Cooperativa Sant Josep aprova una declaració de protesta contra els governants per la crisi citrícola

En el transcurs de l’assemblea celebrada el divendres 17, es va aprovar per unanimitat una declaració institucional de protesta contra els governants -de les diferents administracions-, que no s’han implicat en la resolució de la major crisi citrícola de la història, exigint-los que impulsen les mesures necessàries per defensar la taronja valenciana enfront de la competència deslleial de països tercers.

Esta iniciativa va partir d’un dels socis de l’entitat, el qual va aprofitar el torn de suggeriments i preguntes per a presentar esta proposta, que va comptar amb el suport unànime de tots els socis reunits en esta multitudinària assemblea general.

En la seua intervenció, este soci va destacar la bona direcció i funcionament de la Cooperativa Sant Josep, “no es pot demanar més”. Per contra, va lamentar que els agricultors siguen els principals perjudicats d’esta crisi i va demanar que alcen la veu una vegada més per exigir solucions reals als governants.

“Vam arrancar i replantar els horts quan els arbres van patir la malaltia de la tristesa i vam aguantar greus pedregades o gelades perquè sabíem que ens anaven a comprar la taronja. Ara ja no ens la compren i és hora d’unir-nos tots en esta repulsa “. Aquestes van ser les seues paraules, que van merèixer una gran ovació i l’aprovació unànime d’esta proposta per part de l’assemblea.

Comparte esto: