Posaran a la disposició dels llauradors la informació de les ajudes que concedeix la Conselleria per als paranys contra la plaga

La Cooperativa Agrícola Sant Josep i l’Ajuntament de Burriana han acordat col·laborar per a ajudar l’agricultura local en la lluita contra el ‘cotonet de Sud-àfrica’ (Delottococcus aberiae). Per això, davant les ajudes de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a la compra de dispositius (paranys) d’atracció i mort del ‘cotonet’, ambdós institucions col·laboraran per a realitzar un llistat amb tots els propietaris d’horts de tarongers que vulguen sol·licitar les ajudes.

D’aquesta manera, la Cooperativa de Sant Josep serà l’encarregada de fer el llistat, rebre, inscriure i recollir la informació dels llauradors i llauradores interessades en les ajudes. L’objectiu és reduir els danys i evitar la dispersió de Delottococcus aberiae.

Per a tal fi, la Conselleria facilitarà als agricultors dispositius d’atracció i mort amb piretrines + feromones per al parany massiu de cítrics tant per a cultius ecològics com per a convencionals.

El director de la Cooperativa, Juanvi Moros i el regidor d’Agricultura, Vicent Granel, han explicat que “es realitzarà la petició dels dispositius per a parany massiu adjuntant un llistat dels llauradors i aportant la documentació justificativa requerida per la Conselleria en cada cas”.

La llista es confeccionarà amb la informació de cada llaurador, que haurà d’aportar el DNI, cognoms i nom, data de sol·licitud, terme municipal al qual pertany l’explotació, amb el número de polígon, parcel·la i recinte Sigpac, la superfície (hectàrees), espècie i varietat.

L’Ajuntament col·laborarà aportant la informació a tots els llauradors que la necessiten. Les ajudes dels paranys contra el ‘cotonet de Sud-àfrica’ consisteix que el repartiment que se’n farà serà per a cobrir la meitat de la superfície declarada, amb un màxim de 224 paranys per hectàrea, en funció de les existències, sempre que el llaurador s’encarregue de cobrir l’altra meitat de la superfície mitjançant la compra i la col·locació dels dispositius.

S’haurà d’aportar factura de compra de dispositius per a parany massiu que s’ajusten pel que fa a la composició, usos, plaga, cultiu i dosi, a la resolució d’autorització excepcional del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en 2021.

En compliment del Reial decret 1311/2012, només podran subministrar-se productes fitosanitaris per a ús professional a titulars del carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris. Cas que el lliurament es realitze a nom d’una persona jurídica o del titular d’una explotació, qui reba el producte haurà d’acreditar que posseeix autorització o poder d’aquesta persona jurídica o titular d’explotació per a actuar i efectuar la recepció en el seu nom.

A més, l’Ajuntament de Borriana i la Cooperativa ja treballen en la posada a punt d’un insectari en les instal·lacions de la institució agrària per a poder avançar en la lluita contra el ‘cotonet de Sud-àfrica’, i es presentarà al llarg del primer semestre.

Comparte esto: