La Cooperativa Sant Josep celebra este divendres, dia 4 de maig, l’assemblea general ordinària, a la qual estan convocats tots els socis i que tindrà lloc a les instal·lacions de l’avinguda Llombai, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona.

L’ordre del dia inclou l’informe de gestió i els comptes anuals de les diferents seccions de la Cooperativa durant l’exercici 2017, l’evolució de l’entitat, el resultat de la diversificació d’àrees de negoci, a més dels càrrecs del Consell Rector.

Comparte esto: